EYU亿优
营销中心 CONTACT

地址:深圳市南山区西丽街道松白路1008号企航科创园

电话:0755-2641-1350

微信:eyumobile

Q  Q:4009914918

售后服务中心 CONTACT

地址:深圳市南山区西丽街道松白路1008号企航科创园

电话:400-9914-918

QQ:4009914918

下载中心 您当前的位置:主页 > 下载中心 >

EYU亿优各机型最新软件更新下载(云盘)
 
智能机:
T51: https://pan.baidu.com/s/1vFQz25hPXwG4EXcto9P3qA
T53: https://pan.baidu.com/s/1gREUQ-SIyyrTWtixKSQXmA
T31:https://pan.baidu.com/s/1htgGpNY
T5S: https://pan.baidu.com/s/1vICHu7Su-3rh38uMFdKApQ
T5:https://pan.baidu.com/s/1DscrETXhKCx6hz2dpMhmKw
T7:https://pan.baidu.com/s/1nvvGwDN
T11:https://pan.baidu.com/s/1eTNzfB8
M5:http://pan.baidu.com/s/1dFm1wCp
T3:http://pan.baidu.com/s/1kV1OnTd
T2G/T2GL:http://pan.baidu.com/s/1bpEpKAV
T1S:http://pan.baidu.com/s/1nv5hYQ1
T1+:https://pan.baidu.com/s/1slXBb8T
T1:https://pan.baidu.com/s/1Xy3f1h4mehyaELdE8jl4vA
 
功能机:
S910:https://pan.baidu.com/s/14fEF_39oA9OX_w4XOgcnZQ
S610:https://pan.baidu.com/s/1msl9x754Uh8oA5K0k_Ye4A
S129:https://pan.baidu.com/s/1-5QtBnmt8ruJP5fY-w5qwQ
S710:https://pan.baidu.com/s/1OOBeqZxJcJXnuun8UQn2RA
S138:https://pan.baidu.com/s/1QFMcLlrU70Wx4N3DTJe6Ng
S128:https://pan.baidu.com/s/1mjQAvVy
S127:https://pan.baidu.com/s/1kWLm1SF
S360:https://pan.baidu.com/s/1hub7W9m
S700:https://pan.baidu.com/s/1i4Flkln
S600:http://pan.baidu.com/s/1kVrEZor
S350:http://pan.baidu.com/s/1qYUet5M
S500:http://pan.baidu.com/s/1kVmVmeF
S500+:http://pan.baidu.com/s/1kVmVmeF
S137:http://pan.baidu.com/s/1dFNFiud
S139:http://pan.baidu.com/s/1miGFvpI
S330:http://pan.baidu.com/s/1dF5yrpJ
S126:http://pan.baidu.com/s/1hsmvpBI
S136:http://pan.baidu.com/s/1jHHjle2
 
其他文件:
驱动文件:https://pan.baidu.com/s/1smZTTy1 
(注:驱动文件包括电脑USB端口驱动和软件运行文件)
维修指导:https://pan.baidu.com/s/1qZYAezM
 
平台&工具: http://pan.baidu.com/s/1hs3eQMS
WIN7电脑系统 升级用 稳定:http://pan.baidu.com/s/1b5Ogz0